­

 

 

SZKOLENIA I DORADZTWO DLA KADR PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

w ramach projektu grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologicznopedagogicznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

   W ramach projektu grantowego zostanie objętych wsparciem 21 poradni z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, będą to poradnie obejmujące swoim działaniem teren województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawca wysłał zaproszenia do uczestnictwa w przedsięwzięciu grantowym do wszystkich publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych na terenie województwa kujawsko pomorskiego. Placówki zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu grantowym złożyły deklaracje uczestnictwa, i przedstawiły wnioskodawcy wyposażenie jakim dysponują niezbędne do realizacji działań ujętych w projekcie. Na podstawie zgromadzonych informacji Wnioskodawca dokonał wyboru 21 poradni psychologiczno- pedagogicznych z następujących gmin: 10 wiejskich : w Golubiu-Dobrzyniu, Inowrocławiu, Grudziądzu, Włocławku, Rypinie, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Chełmży, Radziejowie, Brodnicy , 7 wiejsko- miejskich: w Nakle nad Notecią, Tucholi, Świeciu, Lubrańcu, Koronowie, Żninie, Lubieniu Kujawskim i 4 miejskich: 2 w Toruniu i 2 w Bydgoszczy.

Projekt skierowany będzie do 90 pracowników poradni (85K/5M) (szkolenia) oraz obejmować będzie działania wdrożeniowe polegające na ocenie funkcjonalnej oraz wsparcie dzieci/uczniów Wybór pracowników pp związanych z zaangażowaniem w projekt podyktowany będzie wcześniejszą analizą i bieżącymi potrzebami beneficjentów grantu. Wszystkie poradnie posiadają min. 3 sztuki komputerów, które można wykorzystać podczas szkoleń, diagnozy i wsparcia, o parametrach:(Windows 10 32 lub 64 bit, rozdzielczość 1366x768 (lub większa),systemowe powiększenie czcionki - 100% (brak powiększenia),Intel Pentium 4 lub wyższy, SSE2o 512 MB RAM, łącze internetowe; Poradnie posiadają 3 sztuki słuchawek z mikrofonem, które można umieścić na pałąku o długość przewodu: min. 2m min. pasmo przenoszenia: 20Hz,max. pasmo przenoszenia: 20kHz ,certyfikat: CE o regulacja głośności).

Poradnie dysponują salami szkoleniowymi z wyposażeniem, które mogą być wykorzystane podczas szkoleń.
Zaproszenie do współpracy w ramach projektu przyjęły następujące poradnie, w sumie 21 jednostek publicznych i niepublicznych z województwa kujawsko-pomorskiego:

 

-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Osób Autystycznych i
z Cechach Autyzmu, ul. Kanałowa 16, 87-100 Toruń
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, 87-100
Toruń
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Stefana Żeromskiego 11, 87-
400 Golub-Dobrzyń
-Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią, ul. Gen. Henryka
Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu, ul. Aleja Ratuszowa 38, 88-100
Inowrocław
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy, ul. Gawędy 5, 85-792 Bydgoszcz
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, pl. dr. Mariana Szulca 4, 87-890 Lubraniec
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Gen. Władysława
Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży, ul. św. Jana 18, 87-140 Chełmża
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi, ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie, pl. Plac 11 Listopada 9, 87-600 Lipno
-Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-
010 Koronowo
-Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie - Filia w Bydgoszczy ul.
Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Marii Grzegorzewskiej w Brodnicy, ul.
Kochanowskiego 2, 87-301 Brodnica
-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Wojska Polskiego 18, 87-840 Lubień Kujawski
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Centrum Diagnozy Autyzmu, ul.
Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz
Prowadzone działania wdrożeniowe, dotyczące naboru do projektu i zasięg skali projektu ze
względu na stopień urbanizacji mierzony będzie w skali DEGUBRA, który służy do
zaklasyfikowania lokalnych jednostek administracyjnych (w Polsce klasyfikacja oparta jest na
podziale gminnym) do trzech grup jednostek: „miast”, „małych miast lub przedmieść” oraz
„obszarów wiejskich”. Klasyfikowanie to oparte jest na pomiarze gęstości zaludnienia i
ciągłości geograficznej (sąsiedztwa) w komórkach siatki o poziomie rozdzielczości wynoszącym
1 km2 (siatka kilometrowa), a w tym celu wykorzystywana jest typologia oparta na siatce o poziomie rozdzielczości wynoszącym 1 km2 (siatka kilometrowa) (typologia ta grupuje komórki siatki na „ośrodki miejskie”, „klastry miejskie” oraz „komórki siatki obszarów wiejskich”).

Poszczególne trzy typy lokalnych jednostek administracyjnych są definiowane w następujący sposób: miasta (obszary gęsto zaludnione): lokalne jednostki administracyjne, w których co najmniej 50% ludności mieszka w „ośrodkach miejskich”; małe miasta i przedmieścia (obszary o średniej gęstości zaludnienia): lokalne jednostki administracyjne, w których poniżej 50% ludności mieszka w „ośrodkach miejskich”, jednocześnie poniżej 50% ludności mieszka w „komórkach siatki obszarów wiejskich”; obszary wiejskie (obszary słabo zaludnione): lokalne jednostki administracyjne, w których ponad 50% ludności mieszka w „komórkach siatki obszarów wiejskich”.

 

 

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­