­

TERAPIA METODĄ WARNKEGO

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Szczególną wartość ma uzyskana w wyniku powyższych oddziaływań terapeutycznych, poprawa funkcjonowania badanych w zakresie: słuchu fonemowego, analizy struktury głoskowej/fonemowej par słów bezsensownych, ich porównywania i abstrahowania głosek/fonemów, analizy oraz syntezy głoskowej/fonemowej, pamięci fonologicznej, integracji wzrokowo słuchowej, pamięci werbalnej długoterminowej, a także szybkiego, automatycznego przypominania słów oraz podzielności uwagi.

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­