­

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Prowadzona jest dokładna ocena:                                                                                                                                  

  • zakresu ruchomości stawów kończyny górnej,
  • zdolności chwytania przedmiotów o różnym kształcie, a także rozluźniania chwytu,
  • nadwrażliwości, podwrażliwości w obrębie kończyn górnych,                                                    
  • napięcia mięśniowego wg skali Ashworth.

 

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

  • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
  • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
  • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
  • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
  • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

 

     

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­