­

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii zimowych udziela pełnego wsparcia swoim podopiecznym.

Na czas ferii została uruchomiona infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów oraz nauczycieli działającą

od godz. 8:00 do 18:00 pod nr telefonu 791 871 464

Ustalone zostały dyżury telefoniczne poza infolinią także w godzinach 8:00 -18:00.

Wszyscy dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie działania poradni o formach wsparcia zostali poinformowani telefonicznie.

Poprzez różnorodność form pomocy psychologiczno-pedagogicznych takich jak na przykład  warsztaty logopedyczne podczas

półkolonii "MORSKIE FERIE", ulotki dla rodziców z zabawami stymulującymi rozwój dzieci.

Poradnia zorganizowała na czas ferii szeroki wachlarz wsparcia dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Zdecydowanie można stwierdzić, iż zaproponowane dodatkowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie ferii

zimowych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli 

 

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­