­

TERAPIA TDCS

Neurostymulacja prądem stałym (tDCS), prądem zmiennym (tACS) lub o losowych parametrach szumu (tRNS). Wskazaniami do prowadzenia tej innowacyjnej terapii są: depresja, zaburzenia mowy, rehabilitacja po udarze mózgu, afazja, migrena, dystonia, uraz czaszkowo-mózgowy, ból przewlekły, MPD, ADHD, autyzm, padaczka lekooporna, uzależnienia, poprawa funkcji poznawczych

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­