­

Korzystamy z najnowszych narzędzi diagnostycznych dostępnych na rynku. Cenimy sobie jakość i rzetelność. Poniżej część naszych zasobów.

 

Elektroencefalografia (elektroencefalogram, EEG) to badanie, którego celem jest ocena bioelektrycznej czynności mózgu, a co za tym idzie - stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego. Elektroencefalogram jest pomocny w diagnostyce wielu chorób układu nerwowego, zwłaszcza padaczki. Dzięki EEG można określić także rodzaj śpiączki i ocenić stan zdrowia chorych z guzami mózgu.

 

Badanie słuchu – Audiometr Oscilla i Maico Speech. To audiometry diagnostyczne, wykonujące badania przewodnictwa powietrznego oraz kostnego, działające przy współpracy z komputerem PC. Maico Speech jest jedynym narzędziem do badania słuchu u dzieci z trudnościami.

Diagnoza Centralnego Przetwarzania Słuchowego za pomocą Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi i modułem terapeutycznym SAT II. Urządzenie umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i osób dorosłych. Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego. Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w warunkach standardowego gabinetu.

Badania wzroku, obejmujące kompleksowo widzenie obuoczne, poprzez wady wzroku, heteroforie i heterotropie, niedowidzenia czy zaburzenia akomodacji. Poza tym badania przygotowujące do terapii OVT .

 

Diagnoza intelektu za pomocą najnowszych narzędzi diagnostycznych dostępnych na rynku.

 

A) Stanford – Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze.

B) Leiter-3 jest jedynym testem całkowicie niewerbalnym. Badanie odbywa się bez użycia słów, co pozwala na wykorzystywanie go w badaniu dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy.

C) DSR - Dziecięca Skala Rozwojowa. Narzędzie pozwala na wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

D) Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

    

E) Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka (NDD) jest narzędziem przeznaczonym do badania dzieci w wieku 4-10 lat z problemami rozwojowymi. Zawiera próby diagnostyczne o różnym poziomie trudności, od bardzo łatwych do trudniejszych, które pozwalają na stwierdzanie deficytów poznawczych u dzieci w różnym wieku i z różnym poziomem zaburzeń.

 

Badania pod kątem autyzmu, w tym zespołu Aspergera z wykorzystaniem narzędzia ADOS -2. Jest to protokół obserwacji zachowań charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. ADOS-2 określany jest na świecie jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania. Jest badaniem, które stosujemy w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

 

Badanie logopedyczne przy użyciu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD. Jest to test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Narzędzie uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

 

Badanie lekarza rehabilitanta. Lekarz rehabilitacji medycznej zajmuje się badaniem pacjenta, wypisywaniem recept i wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne, zlecaniem dodatkowej diagnostyki (EKG, USG, RTG, MM, spirometrii i innych), oceną wyników badań dodatkowych, oceną układu ruchu (mięśni, kości, stawów), kwalifikacją pacjenta do zabiegów fizykalnych i kinezyterapii.

 

Badanie otolaryngologiczne – wykonuje je otolaryngolog, wyposażony w lampę czołową oraz narzędzia laryngologiczne. Badaniem objęte są następujące narządy: nos, jama ustna i gardło, nosogardło, uszy, krtań.

 

Diagnoza z zakresu Integracji Sensorycznej, która pozwala ocenić przetwarzanie bodźców sensorycznych przebiega zazwyczaj podczas kilku spotkań i oparta jest o profesjonalne testy i próby.

 

Diagnozy pedagogiczne wystandaryzowanymi testami już od 1 miesiąca życia dziecka do wieku dorosłego. Diagnozujemy w kierunku specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

       

       

W naszej diagnostyce istotną rolę odgrywa badanie psychiatryczne. Psychiatra na podstawie samego wywiadu od pacjenta i jego obserwacji często potrafi już postawić rozpoznanie.

 

Placówki przy ul. Waryńskiego dysponują nowym sprzętem - jest to - Interaktywna podłoga MAC FunFloor z kompletem gier zręcznościowych i rewalidacyjnych to zintegrowany system składający się z czujników ruchu, komputera oraz projektorów, które wyświetlają gry i animacje interaktywne na powierzchni ponad 5 m2. Stworzona została z myślą o przedszkolach i szkołach podstawowych. Podłoga FunFloor w niezwykły sposób rozwija spostrzegawczość i integrację sensoryczną dzieci. System jest przygotowany do pracy z internetem, co pozwala na zdalny serwis i zmianę jego ustawień. Użyty do wyświetlania system projekcji bocznej umożliwia montaż urządzenia zarówno do sufitu, jak i do ściany, dzięki czemu niezależnie od wysokości pomieszczenia uzyskujemy obraz o rozmiarze 200 x 270 cm.Zajęcia na tym sprzęcie rozpoczną się już niebawem.


                       

Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny - Platforma Wibracyjna Galileo. Innowacyjne urządzenie podobnie jak rezonans stochastyczny, wykorzystuje wibracje, wspomagając rehabilitacje ruchową.Platforma wibracyjna daje efekty także u osób z objawami zachowań autystycznych oraz nasilonymi zaburzeniami zachowania i emocji.Platforma wibracyjna Galileo jest to urządzenie do wibroterapii całego ciała (Whole Body Vibration) działające na zasadzie specjalnej wibrującej platformy symulującej ludzki chód. Jako pierwsi metodę WBV wykorzystali radzieccy uczeni do rozwiązania problemu zaniku mięśni i kości u kosmonautów. Dzięki treningowi radzieccy astronauci mogli przebywać w stanie nieważkości do 3 razy dłużej. Technologia ta została również z powodzeniem użyta przez olimpijczyków z bloku wschodniego. Obecnie Galileo jest produkowane w Niemczech i szeroko stosowane w całej Europie, Północnej Ameryce i Australii dla pacjentów pediatrycznych oraz dorosłych.
Trening wibracyjny opiera się na stymulacji nerwowo-mięśniowej organizmu wywołanej drganiami mechanicznymi. Wibracje wywołują naturalne skurcze we wszystkich zaangażowanych partiach mięśni. Im większa jest częstotliwość i amplituda wibracji tym większą mięśnie wykonują pracę.
W badaniach udowodniono m. in. następujące efekty wibrotreningu:
• wzrost masy mięśniowej
• wzrost masy i wytrzymałości kości
• zwiększenie elastyczności, giętkości i wytrzymałości więzadeł oraz ścięgien
• usprawnienie krążenia krwi i limfy naturalny drenaż ciała
• poprawienie koordynacji i równowagi ciała
• zmniejszenie dolegliwości bólowych
Wibroterapia skierowana jest dla dzieci z MPD, SMA, dystrofią Duchenne’a oraz innymi dysfunkcjami narządu ruchu. Sprzęt wykorzystywany w nowoczesnych placówkach rehabilitacyjnych i szpitalach (m.in.:Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie).

              

Placówki na Waryńskiego w Grudziądzu wzbogaciły ofertę rehabilitacyjną w mobilny aparat Astar Magneris, wykorzystywany w magnetoterapii dzięki programowi 25 plus dofinansowanego przez PFRON.
Niska częstotliwość pól elektromagnetycznych nie wywołuje efektów termicznych, a przede wszystkim pozwala na głębszą penetrację i przenika równomiernie przez wszystkie struktury. W związku z tym można je stosować pomimo zespoleń metalowych czy opatrunków unieruchamiających. Zastosowanie tego czynnika w terapii ma ponad stuletnią tradycję, a największy rozwój przypada na drugą połowę dwudziestego wieku. Zabiegi z wykorzystaniem pól magnetycznych znajdują szerokie zastosowanie ze względu na swoje spektrum działania biologicznego.
Organizm ludzki poprzez łączenie i jednoczesne wykorzystywanie różnych rodzajów przemian biologicznych i biofizycznych pod wpływem pola magnetycznego jest zdolny do uruchamiania szybciej i skuteczniej licznych procesów.
Udowodniono doświadczalnie, że pole magnetyczne (magnetoterapia) ma pozytywny wpływ na następujące mechanizmy fizjologiczne, układy organizmu oraz gojenie tkanek: regeneracja tkanek, resorpcja krwiaków i obrzęków, wzrost zaopatrywania tkanek w tlen, przyspieszenie syntezy kolagenu w przebiegu złamań, hamowanie procesów osteoporozy, wyraźna poprawa stanu narządów w chorobie niedokrwiennej – dostawa tlenu, a co za tym idzie nasilenie procesów naprawczych i immunologicznych.


        

 

 

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­